Espreski debekatzen da webgune hau osorik edo zatika birragertzea, kopiatzea, publikoki komunikatzea, banatzea, manipulatzea edo beste modu batera erabiltzea, IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L.-ek aldez aurretik espreski eta idatziz baimendu ezik. Produktuen logotipo eta markak IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L.-ek erregistratutako markak dira.

Webgune honek kanpoko orrialdeekiko loturak izan ditzake, eta IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L.-ek ez du bere gain hartzen azken hauetan izan daitezkeen eduki edo bestelako aspektuekiko erantzukizunik. IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L.-ek aldez aurretik jakinarazi gabe ere bere produktuen ezaugarri, zehaztapen eta argazkiak alda ditzake, baita hemen jasotako beste edozein informazio ere, eta ez dago inolako bermerengatik mugatua.

IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L. ez da informazio horren zehaztasun, egiazkotasun edo sakontasunak eragin dezakeen inolako kalte zuzen edo zeharkakoren erantzule.

Erabiltzaileek emandako datuak fitxategi automatizatu batean batuta gera daitezke, helburu komertzial soila duena eta IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L. (Boroa Empresa Parkea 2B2, 48340 Zornotza, Bizkaia) erantzule izango duena. Interesatuak sarbide, zuzenketa eta ezeztapen eskubideetaz baliatu ahal izango dira, baldin eta goiko helbidera eskaera idatzia eta sinatua bidaltzen badute, egin beharrekoa, izena, abizenak eta NAN jasoko dituen eskaera alegia.

IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L.-ek ez du erantzukizunik bere gain hartzen webgune hau erabilita adingabekoek norberaren datuak bidaltzen badizkiote. Gurasoen ahalgoa duena edota adingabekoaren legezko tutorea dena, sarbide, zuzenketa eta ezeztapen eskubideetaz baliatu ahal izango da, baldin eta goiko helbidera eskaera idatzia eta sinatua bidaltzen badu, egin beharrekoa, izena, abizenak eta NAN jasoko dituen eskaera alegia.

Webgunearen datu-orriak bidaltzeak, IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L.-ek fitxategi automatizatuaren helburuak lortu ahal izateko, beharrezko pertsona guztiei, erabiltzailearen norberaren datuak lagatzea espreski onartzea suposatuko du. Informazio osoa eta webgunean zehaztutako datu guztiak iturri fidagarrien bidez jaso dira eta Espainiar Estatuko lurralde geografikoari dagozkio soilik.

Erabiltzaileak IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L.-i bidalitako edonolako informazio, ideia edo material, edozein eratakoa, publikotzat eta ez konfidentzialtzat joko dira eta IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L.-ek libreki erabili ahal izango ditu. Inondik inora, ez da ulertuko webgune honetan sartzeagatik erabiltzaileak bertan jasotako edozein eduki, informazio edo zerbitzuren gaineko baimenik lortu duenik, norbere erabilerarako ezik, eta ezta horien gaineko inongo eskubiderik, bereziki jabetza intelektual edo industrialen gainekoak.